#חלומות

אנושי #8

התנתקות.

אני מתנתק מהעבר שלי, מהמקום שבו גדלתי, מהחברה הסגורה, מהמוסכמות החברתיות.

אני מתנתק מהם ומתחבר לעצמי.

read more
error: Content is protected !